Codex Studiosorum Bruxellensis
FARMACEUTISCHE KRING Vrije Universiteit Brussel Studenten farmacie Gesticht in 1968. Kleur: groen
Apothekerslied
M: 'Stars and stripes', John Philip Souza, 1896
Ja, ja d'apothekers zijn hier En zij maken zo geerne plezier Zij doen met de blokkers niet mee Want die studeren de farmacopee Zij draaien de pillen zo fijn En zij kussen de meiskens zo geerne Zij drinken een stuk in ulder kraag Maar 's anderendaags zijn zij weer daar om te studeren.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008