Codex Studiosorum Bruxellensis
HESBANIA Studenten uit Haspengouw Gesticht op 25 februari 2002 Stichters: Christian Vanderhaegen, Peter Clerinx, Jordy Wildermans Kleuren: blauw-geel-rood
Hesbania Boven
Blauw, geel, rood is ons lint, De liefde gaat naar een pint Vul nu de glazen met bruin of blond Geestdrift in 't onbevlekte hart Professors worden getart En het buikje, ...is vol en rond.
Hesbania boven, Waar onze wangetjes blozen Waar de leden belangrijk zijn En de fuiven omvangrijk zijn. Hesbania buiten, Waardat we tieren en tuiten, Hesbania heeft dorst Met haar op hunne borst.
De praeses is sympathiek, De leden zelf zo geniek, Er heerst een sfeer van zaligheid Maar is't den tijd van den blok Dan zitten z'elk op hun kot En 't wordt een sfeer, ... van narigheid.
Hesbania boven, Waar z'assistenten nog stoven, Waar de leden belangrijk zijn En de fuiven omvangrijk zijn. Hesbania buiten, Waar ze naar meisjes staan fluiten; Hesbania mijn band, Schoonste van het land.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008