Codex Studiosorum Bruxellensis
KINNEKE BABA Studenten uit Geraardsbergen en Oost-Vlaanderen Gesticht in 1970 Stichters (o.a.): Eddy De Hauw, Carlos Collage, Jan Vandeputte Kleuren: geel-rood-geel
Kinneke Baba-Kreet
M: 'La Marcha Real'
Kinneke Baba, wij zuipen bier en willen altijd op de zwier, doe 't pintje nog es vol ! Zuipen en poepen en samen op café,
allen naar 't staminé !(BIS)
Feesten als beesten en zat het hele jaar,
Bij ons is't nooit bagaar !(BIS)
Kinneke Baba-Lied
T: Rens Laurent
M: 'Voor outer en heerd'
Door 't Denderland omgeven Ligt d'oude Vlaamse stad Zo torenhoog verheven Op d'oudenberg gevat. De krakeling geworpen Het tonneke vat brand En weeld'rig gaan de korpsen Met d'adelaars in d'hand.
Kinneke Baba Op de zwier, met veel bier, maak'n w'altijd plezier. Kinneke Baba Bij elkaar, nooit bagaar, maar zat het hele jaar.
In Giesbaargen geboren En hier eeuwig student Zijn wij zeer opgetogen In't rollen konsekwent. Als w'aan een les verzaken Is't om het gerstenat Dat vloeit uit men'ge vaten Voor Geraardszoon getapt.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008