Codex Studiosorum Bruxellensis
KRING DER BRUSSELSE EN BRABANTSE STUDENTEN Studenten uit Brussel en Brabant Gesticht in 1988 Stichter: Frank Taildeman Kleuren: groen-rood-groen
KBS-Kreet
M: 'When Johnny comes marching home'
K!-K! B!-B! S!-S! KBS!
(BIS)
Wie maakt er hier het meest plezier? 't Zijn wij, 't zijn wij Wie drinkt er hier zo'n massa's bier? 't Zijn wij, 't zijn wij We zijn nie groot, maar toch zo fijn En de kaloot, die krijgen we klein Want we zijn de Kring der Brusselse Studenten Brusselse Studenten
Lied van de Brusselse Geus
T: Bert Mosselmans, 1988
M: 'Lied van Koppelstock de veerman'
In naam van K.B.S. doet open 't café De Brusselaar sluipt door de stad Hij dorst naar het bier in zijn Brabantse stee Doet open of 't café ligt plat En haast u of 'k leg hier uw deur op den toog En Manneke Pis zeikt dan recht in uw oog
De Brusselaar heeft dorst, geef hem bier!(BIS)
De vrijzinnigheid is nu troef in dit land Hang de kaloot in een boom K.B.S. regeert weer met ijzeren hand Gaat pissen op het papendom En gaan we dan 's morgens bezopen naar kot Dan zingen we luid en harmonisch tot slot
Het Lied van de Brusselse Geus!(BIS)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008