Codex Studiosorum Bruxellensis
KRING VOOR ECONOMISCHE, POLITIEKE en SOCIALE WETENSCHAPPEN Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen Gesticht in 1964 Kleur: geel
KEPS-Kreet
Ai, ai, ai, ai, We are the KEPS bandidos, We drink all the day, And we fuck all the night, We are the KEPS bandidos.
KEPS-Lied
T: N. Joschko, 1980
M: 'La Marseillaise', Claude-Joseph Rouget de Lisle, 24 april 1792
Wij zijn de geuzen van de KEPS, hoera, Ja, de geuzen van 't plezier! Met de pint in d' hand zingen wijle, Van Verhaegen, sex en schuimend bier! Waar wij zijn daar is ambiance! Brussel beeft voor onze zeden, 't Is hier nu een reuzengroot bordeel, Wij zijn hier om te studeren, Maar wat we doen dat is het bier vereren! Wat volgt is onze leus, De leuze van de Geus: Cantamus, bibamus, alea iacta est, Dus sluit aan bij de KEPS.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008