Codex Studiosorum Bruxellensis
LIMBURGIA Studenten uit Limburg Heropgericht in 1989 Stichter: Telat Demirci Kleuren: groen-wit-rood
Limburg Allein
T en M: Jo Erens, oorspronkelijk 'Zitterd (Sittard) Allein'
In een Limburgs dialect
Do, wo ich gebore ben, Wo min ouwers hoesch nog steit De taal die ich toch zo gaod kan, Wo ich how min lijef en leed.
Limburg, Limburg allein Do geit niks boven, Zo is er maor ein As min olt Limburg Limburg allein Do geit niks boven, Zo is ter maor ein.
Gaon ich no de vremden her, Of wiet oet Limburg weg, Heur ich immer toch zo ger, Het gaod, het kaod, het slech.
Zeuk ich mich e maedje oet, Is dat e Limburgs keindj. Dao wo ich zoe op vertrouw, en nörgens e baeter vinj.
Limburgs Volkslied
T: G. Krekelberg
M: H. Thyssens
Waar in 't bronsgroen eikenhout, 't Nachtegaaltje zingt; Over 't malse korenveld 't Lied des leeuwriks klinkt: Waar de hoorn des herders schalt, Langs des beekjes boord;
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord
(BIS)
Waar de brede stroom der Maas Statig zeewaarts vloeit; Weeldrig sappig veldgewas Kostlijk groeit en bloeit; Bloemengaard en beemd en bos Overheerlijk gloort.
Waar der vaadren schone taal Klinkt met heldre kracht: Waar men kloek en fier van aard Vreemde praal veracht: Eigen zeden, eigen schoon 't Hart des volks bekoort.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008