Codex Studiosorum Bruxellensis
NORMALIA Erasmushogeschool Brussel Departement lerarenopleiding Gesticht in 1998 Kleuren: blauw-wit-blauw
Het Blauw-wit van Normalia
T: Johan Heremans
M: E viva Espana
Ik ging naar Jette, om leerkracht te worden Les gaan geven, dat leek een leuk job Maar toen liet ik me dopen bij Normalia Het studeren dat liep wat achterop Mijn studies die zijn nu weer naar de maan Want ik ben weer met mijn vrienden op de baan
Het blauw-wit van Normalia Tot in de vroege uren Het blauw-wit van Normalia Jette davert op zijn muren Het blauw-wit van Normalia Plezier en alcohol Het blauw-wit van Normalia Doet ze nog eens vol!
Wilt ge iets weten over wiskunde of sporten? Of over kleuters, pubers of kadees? Gij moet dringend uw schoonheid eens verzorgen! Gaat naar ons lessen, daar zien ze 't allemaal. En pakt direct notities voor ons mee Want wijle zitte weeral op TD
Maar uiteindelijk na veel zwoegen en veel zweten Zullen we krijgen, en dan zijn we zeer fier Een diploma waarmee ge kunt gaan werken En een toekomst, met een huisje en een dier Maar dan denken we steeds vol heimwee terug Aan die kleuren, die dorsten naar het bier.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008