Codex Studiosorum Bruxellensis
VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP Vrije Universiteit Brussel Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen Gesticht in 1948 Kleur: bordeaux
VRG-Kreet
Olé, olé, olé, het VRG, het VRG Olé, olé, olé, het VRG doet mee Het VRG, het VRG doet mee
VRG-Lied
M: Öde an die Freude", Beethoven
Broeders mederechtstudenten Voegt u bij het VRG
't Zwaard van Themis zal ons leiden Door de donkere duisternis.
Weg het onrecht en de misdaad Weg de pijnbank en de galg.
Strijdt voor vrijheid en gelijkheid Handhaaft de gerechtigheid.
Geen geloof noch staat zal ons binden In onze strijd voor billijkheid.
Leeft rechtschapen als de geus Semper fraternis blijft de leus.
Broeders juristen aller landen weest onwrikbaar tot de dood.
Geeft aan allen wat hen toekomt Blijft bestrijden de kaloot.
Geen kanoniek recht, geen inquisitie Geen sacrale heimelijkheid.
't Vrij onderzoek verlicht de paden Naar ons doel de waarheid.
Samen vormen wij de keten die ons Bindt tot in de dood.
Laat ons samen verder bouwen Aan het heil der mensheid.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008