Codex Studiosorum Bruxellensis
Ave Confrater
Dit lied wordt gezongen bij de overdracht van het praesesschap. Na de overhandiging van het praeseslint en de eedaflegging, gaan de oude en de nieuwe senior over tot de Ave Confrater.
Zij staan naast elkaar, de rechterarm onderling gekruist en brengen het glas, ook met de rechterhand, aan de mond. Onder het zingen draaien ze om hun gemeenschappelijke verticale as.
Legende:
1 = aftredende senior
2 = nieuwe senior
1 Ave confrater 2 'k Drink liever bier dan water
Nummer 2 begint te drinken bij 1, bij 7 heeft hij zijn glas ad fundum gedronken en zet het omgekeerd op zijn hoofd. dverse 1 Drink dan op het kommando van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 Er is niets meer in mijn glas gebleven 2 Ave confrater 1 'k Drink liever bier dan water
Nummer 1 drinkt op dezelfde manier. dverse 2 Drink dan op het kommando van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 Er is niets meer in mijn glas gebleven 2 Flexamus genua
Beide commilitones maken een knieval. dverse 1 Levate
Beide commilitones staan terug recht. dverse 1+2 Ave confrater
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008