Codex Studiosorum Bruxellensis
Brussels Studentengenootschap "Geen Taal Geen Vrijheid" Lied van de vrijzinnige student te Brussel Gesticht in 1856 als het Taalminnend Studentengenootschap "Schild ende Vriend" Kleuren: oranje-blanje-bleu
Lied van geen taal
Brusselse studenten van de "Klauwaert ende Geus" Strijden wij voor vrijheid, steeds getrouw aan onze leus Roemberuchte rolders blijven wij tot in de dood De schrik van de kaloot.
Glorie, glorie, alleluja Brusselse studenten van de "Klauwaert ende Geus" Glorie, glorie, alleluja Getrouw aan onze leus.
Hij die 't licht niet kan verdragen der "Geen Taalse zon" Hij weze een kaloot of een bekrompen franskiljon Moet maar zien dat hij in onze weg niet komt te staan Of 't zal hem slecht vergaan.
Fiere dragers van de fakkels van de VUB Dragen w'in de wereld en doorheen heel Vlaanderen mee Onze wil tot leven vrij van dwang en levensblij "Geen Talers" blijven wij.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008