Codex Studiosorum Bruxellensis
BRUSSELS SENIORENKONVENT Overkoepelende studentenkring voor Brusselse vrijzinnige Hogeschoolstudenten en de Koninklijke Militaire School Gesticht in 1978 Kleuren: rood-groen
BSK-Lied
M: 'O, Toreador'
Wij zijn student, Het is u bekend Van d'Hogeschool, bij 't BSK Wij dragen vrijzinnigheid in 't hart, En geen kaloot die ons tart, Wij zuipen altijd voort Tot in den dood Den BSK-student
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008