Codex Studiosorum Bruxellensis
Oude roldersklacht
T: vertaald door K. D. W.
M: 'O alte Burschenherrlichkeit', Eugen Höfling, 1825
De lichten worden gedoofd en de eerste vier strofen worden heel plechtig en ingetogen gezongen.
O vrij-studentenheerlijkheid Waar zijt gij thans verzwonden? O keer nog eenmaal, schone tijd, Zo vrij, zo ongebonden! Ik zoek U langs mijn wegen weer En vind uw sporen nimmer meer!
O jerum, jerum, jerum O quae mutatio rerum?
(BIS)
De oudstudenten staan recht
Waar zijn zij die voor 't Brussels* bier Hun laatste cent verdronken, Als wereldbazen, op de zwier Met volle potten klonken? Zij gingen, 't hart gebroken, voort Van hier naar 't stil geboorteoord.
Refrein
Studenten toegepaste, exacte, industriële, farmaceutische, politieke, economische en sociale wetenschappen, evenals de handelsingenieurs, architecten en studenten horteco, hotel en toerisme staan recht.
Daar ligt er een als man van plicht, Op een bureau gebogen;
Studenten letteren en wijsbegeerte, pedagogie, psychologie, agogiek, toegepaste taalkunde, sociaal-agogisch werk en lerarenopleiding staan recht.
Een ander ontplooit met koud gezicht Zijn schoolmeestersvermogen. Wie dacht ooit dat een schurk zo fijn Zou zo pedant geworden zijn?
Refrein
Studenten genees- en tandheelkunde, verpleegkunde, sport en kine staan recht.
Een dokter preekt de matigheid. En was een grote rolder:
Bestuursleden staan recht.
Ministers gaan met statigheid, En woonden hier op zolder;
Studenten rechten en criminologie staan recht.
De rechter straft nu drankmisbruik En vroeger sliep hij met de kruik!
Refrein
Het licht gaat aan. Gans de corona staat recht en men reikt elkaar met gekruiste armen de handen, terwijl men nu met vol enthousiasme verderzingt.
Sa vrienden reikt elkaar de hand, Opdat hij zich vernauwe: Der trouwe vriendschap heil'ge band. De heil'ge band der trouwe.
De glazen worden geheven en geklonken.
Klinkt aan en heft omhoog het glas. Nog leeft het oud studentenras!
Laatste Refrein:
Bibamus laeti merum; Non est mutatio rerum!
(BIS)
Footnotes: *In de originele vertaling gaat het hier om het "Werchters" bier, met name Jack-Op, dat in het begin van de vorige eeuw heel populair was bij de Leuvense studenten. Het wordt sinds 1869 gebrouwen door brouwerij Felix van Roost te Werchter in de stoombrouwerij 'De Palmboom'. Tegenwoordig wordt het gebrouwen in de brouwerij 'Belle-Vue'.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008