Codex Studiosorum Bruxellensis
Tsjechisch drinklied
Dr. D. Devos
Drink uit dan, broeder, drink! Drink uit tot op den grond Want nooit zien w'ons weerom Voor 't volle jaar is rond.
(BIS)
En daarom drink maar, drink maar, drink maar, Zolang de beker ons nog wenkt, En daarom drink maar, drink maar, drink maar, Zolang een druppel wijn nog blinkt: En daarom drink maar, drink maar, drink maar, Eer we malkander 't afscheid bien, En daarom drink maar, drink maar, drink maar, Drink op het vrolijk wederzien!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008