Codex Studiosorum Bruxellensis
Ach lieflijke meisjes
T: L. Dolhain
M: 'Etoile des neiges'
Er liep eens een schachtje door Brussel, Hij was vol ijver en vlijt. Toen zag hij de schoonste Schachtin van het jaar En droomde van vrijen gaan met haar.
Ach lieflijke meisjes Wij hebben geen tijd, Er valt te blokken: De FACULTEIT ... Ach lieflijke meisjes Wij hebben geen tijd, Alleen studeren telt Aan de universiteit.
Toen kwam er de dag dat hij groot werd, Hij ging voor 't eerst naar de club. Hij werd er gedoopt en hij dronk er lambik En gaf voor het bier het meisje op.
Ach lieflijke meisjes Wij hebben geen tijd, Er valt te drinken: SPECIALITEIT ... Ach lieflijke meisjes Wij hebben geen tijd, Alleen de club die telt Aan de universiteit.
Maar eens komt er een eind aan 't studeren, Dan werkt hij zelf voor zijn brood. Dan denkt hij aan trouwen, aan kinderen en huis En zoekt zich een maagdje rein en kuis.
Ach lieflijk jong meisje, Nu heb ik wel tijd! Er valt te trouwen: MATERNITEIT ... Ach lieflijk jong meisje, Nu heb ik wel tijd! Alleen nog trouwen telt Aan de universiteit.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008