Codex Studiosorum Bruxellensis
Ad fundum per faculteit
Dit lied wordt op dezelfde manier gezongen als 'Ad fundum per jaar'. Enkel de aanhef wordt veranderd. En al wie voor Doktoor studeert, sta recht! Ingenieur Advokaat ...
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008