Codex Studiosorum Bruxellensis
Ad fundum per jaar
Per jaar, heeft hier betrekking op het aantal jaren studie.
De betrokkenen staan recht en heffen het glas bij 'breng', drinken vanaf 'drink' hun glas ad fundum en zetten het glas neer bij 'grond'. 'Uit' wordt door de corona aangehouden tot de glazen leeg zijn.
En al wie voor 't eerste jaar, Te Brussel is; sta recht!
(BIS)
Breng het glaasje aan de lippen Laat het zachtjes binnenglippen, Breng het glaasje aan de mond, En drink het uit tot op de grond!
Ja, dat voelen zij(BIS)
Aan hun hartje(BIS)
Ja, dat voelen zij(BIS)
Aan hun jeugdig hartje.
De rechtstaande commilitones zingen vervolgens deze laatste regels maar vervangen 'zij' en 'hun' respectievelijk door 'wij' en 'ons'. 'Eerste' wordt nu vervangen door 'tweede' (enzovoort) tot alle jaren geweest zijn. Voor eventuele oud-studenten wordt de ganse eerste zin vervangen door de volgende:
En al wie niet meer te Brussel is
Indien er niemand recht staat zingt de corona:
't Is mis! 't Is mis! 't Is mis!(BIS)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008