Codex Studiosorum Bruxellensis
Ad fundum per studiejaar
Per studiejaar, heeft hier betrekking op de vordering van de studie (1e bachelor, 2e bachelor, ...).
En het eerste jaar gaat nooit verloren Fal-deral-deriere, fal-deral-deriere, En het eerste jaar gaat nooit verloren Fal-deral-deral-deral-dera
Voor de volgende strofen wordt eerste jaar vervangen door tweede jaar enz. Telkens staan de betrokkenen recht en drinken hun glas ad fundum terwijl de corona de strofe zingt. Om te sluiten staat de ganse corona recht en reikt men elkaar de hand met gekruiste armen, terwijl gezongen wordt:
En "..." (kring- of clubnaam) gaat nooit verloren
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008