Codex Studiosorum Bruxellensis
Al van den drogen haring
Lied uit de streek van Duinkerken
Al van den drogen haring willen wij zingen Ter ere van zijn kopke zullen wij springen 't Is van zijn kop, springt er maar op: 't Is van den drogen haring!
Al van den drogen haring willen wij zingen Ter ere van zijn oogske zullen wij springen 't Is van zijn oog, springt er maar hoog: 't Is van den drogen haring!
Al van den drogen haring willen wij zingen Ter ere van zijn balgske zullen wij springen 't Is van zijn balg, springt er maar half: 't Is van den drogen haring!
Al van den drogen haring willen wij zingen Ter ere van zijn stertje willen wij springen 't Is van zijn stert, springt er met hert: 't Is van den drogen haring!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008