Codex Studiosorum Bruxellensis
Beiaardlied
T: Julius de Geyter
M: Peter Benoit
Ter gelegenheid van de 300ste geboortedag van Rubens, kreeg Peter Benoit de opdracht een feestcantate, de 'Rubenscantate' te schrijven. Het thema was de verheerlijking van Antwerpen. Hij ontving de opdracht in 1877. Op 18 augustus vond de eerste opvoering plaats op de Antwerpse Groenplaats, waar het podium was opgesteld naast het standbeeld van Rubens. Vanop de nabije toren van de O.L.V.-kathedraal werd de opvoering begeleid door de beiaard. Dit zogeheten 'Beiaardlied' sloeg zozeer aan, dat het bijna een volkslied werd.
Dan mocht de Beiaard spelen Van al uw torentransen, Dan mocht de grijsheid kwelen,
Dan mocht de jonkheid dansen.(BIS)
Dan schiept gij opgetogen Tot prinsen, Vlaamse steden, Die onder zegebogen
Op zegewagens reden.(BIS)
Dan liet gij uw rondelen En kanten gevels glanzen, Dan hieldt gij landjuwelen,
Dan vlocht gij lauwerkransen.(BIS)
Dan spreiddet gij voor d'ogen Uw vrijheid, kunst en zeden, Op allen mocht gij bogen,
Om allen werdt g'aanbeden.(BIS)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008