Codex Studiosorum Bruxellensis
Het beleg van Berg-op-Zoom
T: Adriaen Valerius, uit 'Nederlantsche Gedenck-klanck', 1626, Oorspronkelijk 'Lied op het ontzet van Berg-op-Zoom'
M: 'Comediantendans'
Overwinningslied over het ontzetten, op 2 oktober 1622, van Spinola en zijn troepen na een drie maanden durend beleg.
Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld Die t'allen tyd so ons vryheyt heeft bestreden. Siet hoe hy slaeft, graeft en draeft met geweld Om onse goet en ons bloet en onse stede! Hoor de Spaensche trommels slaen! Hoor Maraens trompetten! Siet, hoe komt hy trecken aen Bergen te besetten! Berg-op-Zoom, hout U vroom, Stut de Spaensche scharen. Laet 's lands boom en syn stroom, Trouw'lyk toch bewaren.
't Moedige bloedige woedige swaerd Blonck en het klonck, dat de voncken daer uyt stoven. Beving en leving, opgeving der aerd, Wonder gedonder nu onder was nu boven Door al 't mynen en 't geschut, Dat men daeglycx hoorde; Menig Spanjaert in syn hut, In syn bloet versmoorde. Berg-op-Zoom, hout sich vroom, Stut de Spaensche scharen, 't Heeft 's lands boom en syn stroom, Trouw'lyck doen bewaren.
Die van Oranje quam Spanjen aen boord Om uyt het velt, als een helt, 't geweld te weren; Maer also dra Spinola 't heeft gehoord Treckt hy flocx heen op de been met al syn heeren. Cordua kruyd spoedig voort, Sach daer niets te winnen; Don Velasco liep gestoort, 't Vlas was niet te spinnen Berg-op-Zoom, hout sich vroom, Stut de Spaensche scharen, 't Heeft 's lands boom en syn stroom, Trouw'lyck doen bewaren.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008