Codex Studiosorum Bruxellensis
'T Biervat
T: Maja Marcucci, Brussels Senioren Konvent
M: ''t Zoutvat', Laïs
Winnend lied op het '15e Vrijzinnig Zangfeest van Vlaanderen', 2000
Een jongeling van 18 jaar Kwam in Brussel studeren Zijn vrienden die verkozen Leuven, Dat kon hem niet deren Zijn keuze was gemaakt En hij wist wat daar op hem wachtte Een wereld waar een mens Baas is over eigen gedachten
Op zijn kamer en bureau Was hij snel uitgekeken Verveelde zich te pletter En dus na enkele weken Kreeg hij de kriebels in zijn bloed, Hij wilde wat beleven Besloot zich te verdiepen In 't Brussels studentenleven
Hij liet zich dopen bij een club En was meteen bezeten Door 't Brussels uitgaansleven Wou van niets anders meer weten Cantus, fuiven en St-V, Hij kon er niet van zwijgen En deed met alles mee Hij kon er niet genoeg van krijgen
Menig avond is hij moeizaam Naar zijn kot gekropen Nadat hij zich weer eens een keer Te pletter had gezopen De kater van de dag erop Kon nog de pret niet drukken Al wou wat wel begrijp'lijk is 't Studeren niet erg lukken
Het jaar liep op zijn einde En de jongeling zou zakken En kocht meteen een zilv'ren ster Om op zijn klak te plakken De rij van sterren groeide snel Met af en toe een gouden En elk jaar dat erbij kwam Ging hij meer van Brussel houden
Na vele jaren van plezier En enk'le van studeren Kon hij met een diploma In zijn hand naar huis toekeren Maar ergens binnenin Bleef hij de roep van Brussel horen Hij kon er niets aan doen Had er zijn hart voorgoed verloren
Dus telkens als in Brussel d'Avond valt kun je hem verwachten Hij fuift met de studenten mee En keurt de nieuwe schachten En samen gaan ze aan de rol Zich Brussel eigen maken Ja wie zich eens aan Brussel bindt Zal er nooit weg geraken.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008