Codex Studiosorum Bruxellensis
Boerenkermis
M: Reylof
De oorspronkelijke versie van dit 18de eeuwse lied telt 6 strofen en werd onder de naam "'s Werelds Handel" door Jan Frans Willems opgetekend in zijn "Oude Vlaemsche liederen".
De boerkens smelten van vreugd en plezier Als d'oogst is binnen gereden. Zijn gaan met hunne boerinne te bier En zij maken zeer goede sier, De bezem steekt ten venster uit.
Men danst er, men speelt er al op de fluit Op potten en pannen Op glazen en kannen, Op allerhande geluid: Op messen, op schup en op zoutevat Op hangel, op tangel, op dit en op dat Op trommeltje rom, dom domme dom dom: Op keteltjes, lepeltjes, tikke tik tang En dat gaat zo de helen dag lang.
De boerkens hebben het aards paradijs Door Adam verloren, hervonden. Zij roeren de lepel als was het om prijs, In de rijstpap die hemelse spijs. De jonkheid kiest een liefje uit.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008