Codex Studiosorum Bruxellensis
Daar was e wuf die spon
Uit Duinkerken
Daar was e wuf die spon,(BIS)
al op een houten spinnewiel; daar was geen toorteltjen aan.
Viva la peperbusse, Vive la spa, Tra la la la Gizegaze goeze, Ron flon floeze, Traderadera
Haar mutse stond verdraaid,(BIS)
gelijk een Hollands moleke die met al windeke draait.
Dat wuf had enen zin,(BIS)
En als zij 's ochtends buiten kroop; des avonds kroop zij erin.
Dat wuf had enen man,(BIS)
's Zondags heet hij Pieter, en 's maandags heet hij Jan.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008