Codex Studiosorum Bruxellensis
Er waren drie studentjes
M: "Marlbrough s'en va-t-en guerre"
Er waren drie studentjes Van dingela, dommela, deine, Er waren drie studentjes
Aan d' universiteit(TER)
Er waren drie studentjes Aan d' universiteit.
Volgende strofen worden op een analoge manier gezongen
De eerste was een blokker
En hij heeft zich doodgeblokt.(TER)
De tweede was een vrijer
En hij heeft zich doodgevrijd.(TER)
De derde was een rolder
En hij heeft zich doodgerold.(TER)
Er waren geen studenten
Aan d' universiteit.(TER)
De profs die vlogen buiten,
Uit d' universiteit.(TER)
De doos die werd gesloten De paapsen zijn gekelderd
Tot in der eeuwigheid.(TER)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008