Codex Studiosorum Bruxellensis
Ik ben op een avond met een meisje
En ik ben op een avond Met een meisje uitgeweest En ik kocht haar een klein hoedje.
(BIS)
En zo ging dat kopke Dat kopke ging alzo.
(BIS)
De volgende strofen worden op dezelfde manier gezongen maar "klein hoedje" en "kopke" worden vervangen door:
"soetienke" "tetjes" "korseeke" "buikske" "klein broekske" "foefke" "paar kousen" "beentjes" "paar schoentjes""voetjes" "kapootken" "pietje"
Bovendien wordt achter elke strofe telkens tweemaal de laatste twee regels van alle vorige strofen herhaald. Zo wordt de laatste strofe:
En ik ben op een avond Met een meisje uitgeweest En ik kocht haar een kapootken.
(BIS)
En zo ging dat pietje Dat pietje dat ging zo.
(BIS)
En zo gingen die voetjes Die voetjes gingen zo.
(BIS)
En zo gingen die ...
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008