Codex Studiosorum Bruxellensis
Ik zag Cecilia komen
Florimond Van Duyse, Gent, 1661
Tweede strofe van de hand van Wannes Vande Velde
Ik zag Cecilia komen langst eenen watergank. Ik zag Cecilia komen met bloemen in haer hand. Zy zag naer haren herder, den herder Floriaen, Die ook zyn schaepjes weyde langs dezelfde baen. Cecilia ging zingen; haer hert docht haer t'ontspringen. Dit hoorde haren herder: hy kwam by haer terstond, En kuste zyn Cecilia aen haren rooden mond.
Ik zag Cecilia komen, alleen langs den boulevard. Ik zag Cecilia denken: "Mon dieu, que j'en ai marre!" Den tijd met haren herder, den blonten Floriaen, Dien dromer mee zijn schapen, die's al zo lank gedaan. En d'eeuwen zijn gevlogen, heur liefde'n is bedrogen. Heur dromen zijn gevallen, gestorven op de grond. Hun sporen draagt Cecilia op heuren bitt'ren mond.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008