Codex Studiosorum Bruxellensis
In de stad van Brussel
M: 'Saint Nicolas, patron des écoliers'
In de stad van Brussel, Staat een groot pisein, Opdat de stad van Brussel, Toch zou proper zijn, Den ene pist alhier, Den andere pist aldaar, Hun broek is nog niet open, Of de flikken zijn al daar!
't Is een miserie, nondedju(TER)
Ah, nondedju!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008