Codex Studiosorum Bruxellensis
Jezus stapte van het kruis
T: Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan, Gent, 1968
M: 'Michael rows the boat ashore'
't Zal Wel Gaan is de oudste Vlaamse studentenkring (opgericht in 1852 onder de leuze "Klauwaard en Geus") en is vrijzinnig.
Jezus stapte van het kruis, Alleluja Nam ne velo en reed naar huis, Alleluja
Maar wat verder aan de kant, Alleluja Stond Petrus met ne platten band, Alleluja
Petrus zei: "'k zit in de soep", Alleluja Jezus zei "springt achter op", Alleluja
Jezus reed toen langs de plage, Alleluja Met Petrus op de porte-bagage, Alleluja
Zo krosten z'over berg en dal, Alleluja Recht naar 't clubkot van het 't Zal, Alleluja
Maar ineens kreeg Jezus 't warm, Allelluja Want er stond daar ne gendarm, Alleluja
Jezus had het aan zijn broek, Alleluja De smeerlap zette hem op den boek, Alleluja
Toen Jezus niet betalen wou, Alleluja Liep de gendarm hem achterna, Alleluja
Jezus schoot toen rap in 't bos, Alleluja hij hield veel van cyclo-cross, Alleluja
Hij reed zo rap als dat hij kon, Alleluja Met zijne harley-trapperson, Alleluja
Petrus zei "het gaat niet meer", Alleluja Want mijn gat dat doet zo'n zeer, Alleluja
Wat gebeurde er toen daar, Alleluja Petrus trok aan Jezus' haar, Alleluja
Jezus liet zijn stuur toen los, Alleluja Ze vielen met hun smoel in 't mos, Alleluja
Hevig vechten was het toen, Alleluja Jezus was bokskampioen, Alleluja
Petrus zei "het is uw fout", Alleluja Jezus sloeg hem toen knock-out, Alleluja
Met ne smoel nog zo sereen, Alleluja Dacht hij aan Maria-Magdaleen, Alleluja
Petrus kwam toen rap weer bij, Alleluja En hij zei "die is van mij", Alleluja
Jezus sprak "wij zijn sociaal", Alleluja "Ze is van ons allemaal", Allelluja
En nu samen, hand in hand, Alleluja Gaan ze naar Marialand, Allee-lu-u-jaaaaaa
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008