Codex Studiosorum Bruxellensis
DE KEIZER VAN CHINA
De keizer van China, Die poepte zijn Mina Al achter nen dikken pilaar, Hij stompte en stootte Het vel van zijn kloten En nog kwam die smeerlap niet klaar.
Amaai mijn kloten, Amaai mijn kloten, Mijn arme kloten waar ik zoveel van hou.
Andere strofen worden gevormd door de bovenstaande tekst, ad libitum, in een willekeurige taal om te zetten. Dit wordt aan de inspiratie van de corona overgelaten.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008