Codex Studiosorum Bruxellensis
Klein Marleentje
Ik pakte mijn Marleentje Al bij haar kleine hoofdje En vroeg aan mijn Marleentje: Wat is dat? Staat er daar haar op? Dat is mijn krullebol. Ik heb elke avond lol Wanneer ik even kijk naar mijne kleine krullebol.
Volgende strofen worden op dezelfde manier gevormd, maar "hoofdje" en "krullebol" worden vervangen door:
"neusje" "ruikerderuik" "oogjes" "kijkerdekijk" "mondje" "smakkerdesmak" "keeltje" "slikkerdeslik" "borstjes""melkfabriek" "buikje" "kindertuin" "foefke" "daar mag je alleen maar naar kijken maar niet aankomen"
Bovendien wordt na elke regel al het voorgaande herhaald. Zo wordt deze regel bvb. voor de vierde strofe:
Dat is mijn smakkerdesmak, mijn kijkerdekijk, Mijn ruikerderuik, mijn krullebol.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008