Codex Studiosorum Bruxellensis
Klokke Roeland
T: Albrecht Rodenbach, 1877
M: Johan De Stoop
Boven Gent rijst, eenzaam en grijs, 't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden; Somber en groots, steeds stom en doods. Treurt d'oude reus op 't Gent van heden; Maar soms hij rilt en eensklaps gilt Zijn bronzen stemme door de stede: "Trilt in uw graf, trilt Gentse helden; Gij, Jan Hyoens, gij Artevelden; Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand En luide storm in Vlaanderland!"
Een bont verschiet schept 't bronzen lied, Prachtig weertov'rend mij voor d'ogen Mijn ziel herkent het oude Gent; 't Volk komt gewapend toegevlogen. 't Land is in nood: "Vrijheid of dood!" De gilden komen aangetogen, 'k Zie Jan Hyoens, 'k zie Artevelden, En stormend roept Roeland den helden; "Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand, En luide storm in Vlaanderland!"
O heldenvolk, o reuzenvolk, O pracht en macht van vroeger dagen! O bronzen lied, 'k wete uw bedied, En ik versta 't verwijtend klagen; Doch wees getroost: zie 't Oosten bloost En Vlaandrens zonne gaat aan 't dagen, "Vlaanderen die Leu", trilt d' oude toren, En paart een lied met onze koren; Zing: "Ik ben Roeland, 'k kleppe brand, Luide triomf in Vlaanderland!"
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008