Codex Studiosorum Bruxellensis
Het koekoekslied
T: Geertje Drieghe
Als de bomen zacht ruisen In de zomerse regen Roept de koekoek ons tegen Om naar buiten te gaan
Holderia tiria holderia koekoek(TER)
Holderia tiria ho...
Laten w'eens goed door drinken 't Gerstenat laten zinken Met ons kiel en ons linten Onze lever moet eraan
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008