Codex Studiosorum Bruxellensis
Het Lied der Vlamingen
T: Emmanuel Hiel
M: Peter Benoit, uit het oratorium 'De Schelde', 1868
Waar Maas en Schelde vloeien De Noordzee bruist en stormt Waar vrede en kunsten bloeien De vrijheid mannen vormt Waar velden, wouden, weiden Als gaarden rijk beplant De weelde en vreugd verspreiden Daar is, daar is ons Vaderland Daar is ons Vaderland
Daar stijgen uit 't verleden De Keer'l en Klauwaert op Zij hebben stout gestreden Verplet hun vreemde kop Hun goed, hun bloed, hun leven Met mildheid steeds verpand Om ons te kunnen geven Het vrij, het vrije Vaderland Het vrije Vaderland
O Nederland! O Vrijheid! Gij adelt ons gevoel Wij zweren ook met blijheid Uw toekomst is ons doel! Wij zullen, jonge scharen Steeds onze plicht gestand Met hand en hart bewaren Het vrij, het vrije Vaderland Het vrije Vaderland
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008