Codex Studiosorum Bruxellensis
Het Lied van Hertog Jan
T: Harrie Beex, 1947
M: Floris van de Putt, 1947
Loflied op Jan I Hertog van Brabant (1235-1294), één van de eerste in de Dietse volkstaal schrijvende dichters uit ons taalgebied. Zijn bekendste minnelied heet "Harba lori fa", ofte "Eens meienmorgens vroeg ". De zinsnede "Harba lori fa" zou uit het Provencaals afkomstig zijn "Herba flors fa", wat in het Frans "l'herbe fait des fleurs" wordt ofte "het gras staat in bloei". Hiermee had onze Middelnederlandse vriend het niet over zijn tuinierskwalitieten maar bedoelde hij hoogstwaarschijnlijk "ik sta heet".
Toen den hertog Jan kwam varen Te peerd parmant, al triumfant Na zevenhonderd jaren Hoe zong men 't allen kant Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa, Na zevenhonderd jaren In dit edel Brabants land
Hij kwam van over 't water Den Scheldevloed, aan wal te voet 't Antwerpen op de straten Zilv'ren veren op zijn hoed Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa 't Antwerpen op de straten Lere leerzen aan zijn voet
Och Turnhout, stedeke schone Zijn uw ruitjes groen, maar uw hertjes koen Laat den Hertog binnen komen In dit zomers vrolijk seizoen Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa Laat den Hertog binnen komen Hij heeft een peerd van doen
Hij heeft een peerd gekregen Een schoon, wit peerd, een schimmelpeerd Daar is hij opgestegen Dien ridder onverveerd Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa Daar is hij opgestegen En hij reed naar Valkensweerd
In Valkensweerd daar zaten Al in de kast, de zilverkast De guldenkoning zijn platen Die wierd' aaneen gelast Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa De guldenkoning zijn platen Toen had hij een harnas
Rooise boeren, komt naar buiten Met de grote trom, met de kleine trom Trompetten en cornetten en de fluiten Want den Hertog komt weerom Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa Trompetten en cornetten en de fluiten In dit Brabants Hertogdom
Wij reden allemaal samen Op Oirschot aan, door een Kanidasselaan En Jan riep: "In Geus name! Hier heb ik meer gestaan." Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa En Jan riep: "In Geus name! Reikt mij mijn standaard aan!"
De standaard was de gouwe Die waaide dan, die draaide dan Die droeg de leeuw met klauwen Wij zongen alleman Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa Die droeg de leeuw met klauwen Ja, de Leeuw van Hertog Jan
Hij is in Den Bosch gekomen Al in de nacht, niemand die 't zag En op Sint Jan geklommen Daar ging hij staan op wacht Harba lorifa, zong den Hertog, harba lorifa En op Sint Jan geklommen Daar staat hij dag en nacht
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008