Codex Studiosorum Bruxellensis
Het Loze vissertje
Gent, 18e eeuw
Des winters als het regent, Dan zijn de paadjes diep, ja diep, Dan komt het loze vissertje Vissen al in het riet, ja riet.
Met zijnen rijfstok, met zijnen strijkstok. Met zijnen lapzak, met zijnen knapzak,
Met zijne lere van dire domme dere, Met zijne lere laarsjes aan.
(BIS)
Dat loze molenarinnetje Ging in heur deurtje staan, ja staan, Opdat het aardig vissertje Voorbij haar heen zou gaan, ja gaan.
"Wat heb ik U misdreven, Wat heb ik U misdaan, ja daan, Opdat ik niet met vrede Voorbij uw deur mag gaan, ja gaan."
Refrein waarbij 'zijnen' door 'mijnen' vervangen wordt
"Gij hebt mij niets misdreven, Gij hebt mij niets misdaan, ja daan, Maar moet mij driemaal zoenen, Eer gij van hier moogt gaan. Ja gaan."
Refrein waarbij 'zijnen' door 'uwen' vervangen wordt
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008