Codex Studiosorum Bruxellensis
De Moorsoldaten
T: Johann Esser, Wolfgang Langhoff
M: Rudi Goguel
Uit het concentratiekamp Papenburg te Börgermoor, 1933
Vertaling: Dirk van Esbroeck
Waarheen wij ook mogen kijken Zien wij veen en hei rondom, Vogelzang kan ons niet verblijden, Bomen staan er kaal en stom.
Wij zijn de moorsoldaten, En zwoegen heelder dagen, In 't veen.
Heen en weer zo gaan de posten, Niemand kan er langs voorbij! Vluchten zou ons het leven kosten, Prikkeldraad, vier op een rij.
Toch zal voor ons ook het uur gaan komen, 't Kan niet eeuwig winter zijn! Dan roepen en zingen w' in alle tonen: "Land van mij, gij zijt weer vrij."
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008