Codex Studiosorum Bruxellensis
Naar Oostland
Oud brabants volkslied
Bewerking: L. van Dessel
Naar Oostland willen wij rijden, Naar Oostland willen wij mee, Al over die groene heiden, Fris over die heiden, Daar is er een betere stee.
Als wij binnen Oostland komen, Al onder dat hoge huis fijn, Daar worden wij binnen gelaten, Fris over die heiden, Zij heten ons willekom zijn.
Ja, willekom moeten wij wezen, Zeer willekom moeten wij zijn, Daar zullen wij avond en morgen, Fris over die heiden, Nog drinken den koelen wijn.
Wij drinken den wijn er uit schalen, En 't bier ook zo veel ons belieft; Daar is het zo vrolijk te leven, Fris over die heiden, Daar woont mijn zoete lief.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008