Codex Studiosorum Bruxellensis
Nooit met krijt
Kadril
Beste vriend ik moet je vragen: "Hou maar vlug je mond!" Want ik moet het maar verdragen Dat jij kust haar mond 't Zijn dezelfde mooie haren Die ik heb bemind 't Was dezelfde mooie lach Van hetzelfde kind
Ja, ik hoor mezelf nog zeggen: "Kijk eens naar die kont!" En je stem daarna weerleggen "'k Hou alleen van blond" Nee je wou die kleur van haren Liever niet in bed Maar wat later geen bezwaren 't Was maar voor de pret
Beste vriend je stal mijn dromen Van zo'n lange tijd Nee je hoeft niet meer te komen Met je valse spijt
En vergeet wanneer de dag komt Dat de kleur verslijt Met een spons al op mijn deur bonkt Ik schreef nooit met krijt
(BIS)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008