Codex Studiosorum Bruxellensis
Omdat ik Vlaming ben
T: Lambrecht Lambrechts
M: Maria Matthyssens
Waarom (TER) ik voor geen vreemden buig, Waarom ik met van Maerlant juich,
Zijn leuze voor de mijne erken?(BIS)
Omdat ik Vlaming ben!(TER)
De volgende strofen op dezelfde manier:
Waarom ik bij mijn stillen haard De taal der vaad'ren heb bewaard, En aan geen and'ren toon gewen? Omdat ik Vlaming ben!
Waarom ik aan mijn kinderen leer: Maakt Vlaand'ren groot gelijk weleer! Waarom ik, hopend, juich met hen? Omdat ik Vlaming ben!
Waarom ik 't goede Vlaamse diet Mijn hart blijft schenken en mijn lied Mijn adem en mijn wakk're pen? Omdat ik Vlaming ben!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008