Codex Studiosorum Bruxellensis
Op de purp'ren hei
T: Eugeen de Ridder
M: Armand Preud'homme
In de stille Kempen, op de purp'ren hei, Staat een eenzaam huisje, met een berk erbij, En een zomeravond, in gedroom alleen, Kwam ik ongeweten langs dat huisje heen.
Hoe schoon op de wereld de zomerse hei, Dat is hier op aarde de hemel voor mij!
(BIS)
In het eenzaam huisje, zat een meisje ach! Lijk ik nergens anders ooit een meisje zag! Door het venster keek ze mij verlegen aan, Schoof 't gordijntje toe en is maar opgestaan.
Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht! Want nu schuift 't gordijntje nooit nog voor me dicht! Door het open venster, dat men vroeger sloot, Lach ik op ons kindje op zijn moeders schoot.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008