Codex Studiosorum Bruxellensis
Oud tafellied
T: X. Janssens
M: 'Ça ça geschmauset'
Nu aan het smullen! Werp 't kommervolle masker af En drinkt de gulle Wijn tot aan 't graf.
Edite, bibite, collegiales!
Post multa saecula! Pocula nulla!(TER)
Geen "koers" in d'hallen De prof heeft in de kele zeer We drinken allen Te zijner eer.
Jubelt als zotten Broers, binst uw jonkheid zoet en schoon En plukt maar botten Voor Bacchus' kroon.
Op vette akkers Schieten de botten weelderig uit Toch is 't de zonne Die hen ontsluit.
koers = les (cfr. cours in 't Frans)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008