Codex Studiosorum Bruxellensis
O Nederland! Let op Uw Zaak
Adriaen Valerius, uit 'Nederlantsche Gedenck-klanck', 1625
Dit lied roept de Nederlanden op tot waakzaamheid nadat Willem van Oranje in 1576 voorstelde om de hulp van het buitenland in te roepen in de strijd tegen Spanje.
O Nederland! let op u saeck, De tyt en stont is daer, Op dat nu inden hoeck niet raeck, U vryheyt, die voorwaer U ouders hebben dier gecocht, Met goet en bloet en leven: Want sy werd nu gantsch en t'eenemael gesocht Tot niet te zyn verdreven.
Neemt acht op uwer Landen staet. U volck end' steden meest Syn sterck, end' daer is raet en daet Van outs altyt geweest. U adel is manhaftich vroom, Men vind niet haers gelijcken; Houd den Spanjaert doch, ick bid u, inden thoom Dat hy van ons mach wycken.
Beschut, beschermt, bewaerd u land, Let op het Spaensch bedrog, Ey laet niet nemen uyt u hant U Previlegien toch: Maer thoont u elck een man vol moet, In't houden van u wetten, Boven al dient Geus, en valt hem steets te voet, Dat hy op u mach letten.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008