Codex Studiosorum Bruxellensis
't Ros Beyaard
T: K. Wijtsman, opgetekend door Florimond Van Duyse, 1868
M: Oud Volkswijsje uit Dendermonde, 12e eeuw
't Ros Beyaard doet zijn ronde In de stad van Dendermonde: Die van Aalst die zijn zo kwaad Omdat hier 't Ros Beyaard gaat.
De vier Aymonskinderen jent Met blanke zweerd in d'hand Ziet ze rijden 't Zijn de schoonste al van ons land!
't Ros Beyaard ogen fonk'len, Zijne brede manen kronk'len, En hij wendt hem fraai en vlug, Met vier broers op zijnen rug.
Hun harnas schild en lansen Blinken bij de zonneglansen, En den Beyaard 't vooisken geeft, Daar het ros zijn eer in heeft.
O Dendermondenaren, Blijft altijd den roem bewaren Van het peerd zo wijd vermaard Als den grootsten man op aard.
't Ros Beyaard is ons glorie, En benijdt g'ons die victorie, Aalst, gij hebt nog min verstand Als ons ridderros vaillant.
't Ros Beyaard is verheven, Heeft hem in het vuur begeven, En het week op 't oorlogsveld, Alles voor zijn groot geweld!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008