Codex Studiosorum Bruxellensis
Schoon lieveken waar waarde gij
Pol de Mont, Brabants Meilied
Naar een oude traditie werd op de eerste mei door de jonge minnaar een tak van een buksboom voor het huis van de geliefde geplant als symbool van liefde en eeuwige jeugd.
"Schoon lieveken waar waarde gij Den eerste meienacht, Dat gij mij gene meie bracht?" "Den eerste meienacht, Schoon lief dan was ik ziek! Schoon lieveke, dan kon ik uit mijn beddeke niet."
"Schoon lieveken waar waarde gij Den tweede meienacht, Dat gij mij gene meie bracht?" "Den tweede meienacht, Zocht ik een eglantier, Schoon lieveke, staat op en uwe mei is hier."
"'k En sta der voorwaar, Voor uwe schone mei niet op, Nog en zal er mijn venster niet ontsluiten!" "Uwe mei die komt te laat, Plant vrij hem op de straat, Schoon lieveke, plant uwen mei daar buiten."
"En als ik mijnen mei Hier buiten planten zal, En zal het u dan niet verdrieten?" "Neen! Zijt dan maar verblijd! Met den lieven meientijd, Met den mei zal hij wederom schieten."
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008