Codex Studiosorum Bruxellensis
Slaat op den trommele
T: Arent Dircksz Vos, 1566, uit het "Nieu Geusen Liet-boeck" uit 1581. Er zou nog een ouder Geuzenliedboek bestaan (1574), maar daarvan is tot op heden geen enkel exemplaar teruggevonden.
De schrijver werd in 1570 in 's Gravenhage verbrand onder beschuldiging van beeldenstormerij, de gereformeerde godsdienst te propageren en het bezitten van een oproerig refrein of rondeel, waarschijnlijk dit lied.
Slaat op den trommele van dirredomdeine, Slaat op den trommele van dirredomdoes, Slaat op den trommele van dirredomdeine, Vive le Geus is nu de loes!
De inquisitie godverge en schande, De inquisitie zo bloeddorstig en fel, De inquisitie zal ter helle verbranden, En ze verliest haar valse spel!
Vive le Geus! Wilt Geuselijk leven, Vive le Geus! Houdt fraaien moed; Vive le Geus! Geus behoedt U voor 't sneven, Vive le Geus! Edel Geuzenbloed!
Of laat intijds nog, Geus' woord te krenken, Of laat intijds nog uw Geusloos spel; Of laat intijds! Och wilt U bedenken, Of laat intijds, weest geen rebel!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008