Codex Studiosorum Bruxellensis
't Smidje
T: Traditioneel
M: Laïs
Wie wil horen een historie Al van ene jonge smid Die verbrand had zijn memorie Daaglijks bij het vuur verhit
Was ik nog, nog met mijnen hamer Was ik nog met geweld op mijn aambeld
Na de laatste strofe wordt het refrein twee maal gezongen.
'k Geef den bras aan al dat smeden Ik ga naar de Franse zwier 'k Wil mij tot den trouw begeven Nooit een schoner vrouw gezien
't Is de schoonste van de vrouwen Maar nooit was er zo'n serpent Nooit kan zij haar bakkes houden Nooit is zij eens wel content
Nooit mag ik een pintje drinken Nooit mag ik eens vrolijk zijn Nooit kan ik iemand beschinken Met een glaasje bier of wijn
'k Geef den bras van al dat trouwen Werd ik maar eens weduwnaar 'k Zou mij in een hoeksken houden En mij stellen uit gevaar
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008