Codex Studiosorum Bruxellensis
Het Vendel
T: Jan Hoogensteyn
M: Oud-Nederlands soldatenlied circa 1560
Het vendel moet marsjeren, Want Vlaand'ren is in nood. Sint Joris geeft ons kleren, Geef ons soldij en brood. Dat wij geen koude lijden, Geef ons de boer zijn wijn, Zijn wolhemd en zijn duiten, Dat kan geen zonde zijn! Marsjeer, landsknecht, marsjeer!
Wij slikken stof bij 't wandlen, Verstomd zijn lied en lach; De Keizer slikt heel Vlaanderen, Hij heeft een sterke maag! Hij denkt al onder 't kauwen, Aan nieuwe roem en eer, Thuis weent een blonde vrouwe, Als ik niet wederkeer. Marsjeer, landsknecht, marsjeer!
De tamboer slaat parade, Sint Joris sterke held, Bescherm ons in genade, Het vendel trekt ten veld. De pijper wil niet fluiten, Wij trekken stil en stom Over de groene heide, Opwaarts naar Berg-op-Zoom. Marsjeer, landsknecht, marsjeer!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008