Codex Studiosorum Bruxellensis
Verbroedering te Brussel
T & M: Hans Van de Casseye. Naar Vioolconcerto op.35 in RE (Tchaikovsky) & Bro Hymn (Pennywise)
Oorspronkelijke titel: 'Student zijn is meer dan studeren alleen'
KBS, Winnend lied op het '16e Vrijzinnig Zangfeest van Vlaanderen', 2001
Verse schachten komen aan de VUB, Nieuw en alleen in deze grote stad. Weet goed, er is leven naast de les: Sociaal engag'ment en student'koziteit. Vergeet het niet, de tijd die dringt, Studentenleven, mis het niet.
Student zijn is meer dan studeren alleen.(BIS)
Verbroedering, da's ons VUB-ideaal.(BIS)
Kijk eens rond in onze hoofdstad. Je zult zien, er zit serieus veel fout: Miserie in d'huizen en armoed' in 't straat. Kom, geef die clochard eens een pint. Trek het je aan, 't is onze taak, Naar buiten te gaan, iedereen tesaam.
In Brussel lopen veel kleurlingen rond, Maar waarom toch zoveel onbegrip? Ons bloed is toch even rood als karmijn? Dan moeten we ook elkander verstaan! Wordt niet meegesleept, door bruin gezweep, 't Is toch zo leep, extreem gedweep.
Miljarden mensen hebben hun geloof. Wij Vrijdenkers hebben er geen nodig. Maar we moeten wel verdraagzaam zijn Tegenover ied'reen die anders denkt. Respecteer iedereen, Afghaan tot Chileen, Minacht niemand, ga hand in hand.
Sprekte Vloms, Français, of nog eet an'ers? Wa in Brussel emme doe gin complexe mei. De Brusseleirs zaain étrangeis gewuun. In ons stad es alleman bienvenu. Codex uit de kast, een Geuze vast, Zingt een lied in 't Frans, en 't Nederlands.
Laatste refrein:
Être étudiant, c'est plus que seulement étudier.(BIS)
Fraternité, c'est notre idéal de la VUB.(BIS)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008