Codex Studiosorum Bruxellensis
De Verlopen Student
T: Brussels soldatenlied
'k Heb zoveel jaren student geweest En nou zen ik soldaatje Voor gienen duvel of hel bevreesd Nog voor gien vrouwepraatje Want al die studies ston mij ni aan Ik heb ze gaan verlaten Ik heb de wijsheid laten staan En 'k zen bij de soldaten
Met me geweer en m'n bajonet Trek ik naar de parade Me menen hoed proper opgezet Doen ik m'n saluade Van linksom rechtsom ik marcheer En da wel honderd keren Is er nog iet da me mankeert Ik zal 't wel beter leren
Der woont e juffrouwke in de straat Zeer wel naar mijn behagen Ik heb ze vriendelijk begroet En 'k zen aan heur gaan vragen Of dat ik mocht uit liefde zoet Kussen heur roze wangen "Och ja" sprak zij, "soldaat voldoet, Naar aa is mijn verlangen"
De troemmel roefelt in ons kwartier Adieu, schoon lief, we scheiden Al is het ni voor mijn plezier Ik mag ni langer blijven Ik moet nog gaan naar den doktoor Om mij te doen soigneren Want 'k heb vanbinnen een grote pijn Die mij komt ambeteren
En den doktoor heit aan mij gezee Den drank die zal u doden En ook de kussen al van dees meid Heit em aan mij verboden 'k Moest de jenevel laten staan En ook de vrouwe derven Ik zei "doktoor, vive l'amour Veul liever zoun ik sterven"
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008