Codex Studiosorum Bruxellensis
Vier weverkens
T: Pol de Mont, 1889
Herinnert aan de hongersnood die Vlaanderen tot 1900 veelvuldig trof.
Vier weverkens zag men te botermarkt gaan En de boter die was er zo diere, Zij hadden geen duit haast meer in hunne tas En ze kochten een pond sa vieren. Schietspoele, sjerrebekke spoelza! Djikke djakke, kerrekoltjes, klitsklets! En ze kochten een pond sa vieren.
Andere strofen worden op eenzelfde manier gezongen
En als zij dat boterken hadden gekocht, Zij hadden er vier platelen, Zij spraken dat vrouwken zo vriendelijk aan: Sa vrouwken en wilt het ons delen.
Dat vrouwken dat sprak: "Ja dat zal ik wel doen." Ja zo wel als een vrouwken vol eren Want ik wete wel wat er de weverkens zijn En de weverkens zijn er geen heren.
Wat zouden de weverkens heren zijn, Zij en hebben er huize noch erven! En kruipt er een muisken in hunne schapraai, Van honger zo moet het er sterven.
En als dan dat muisken gestorven zal zijn, Waar zullen zij het begraven? Al onder de weverkens hunne getouw En het grafke zal rooskens dragen.
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008